• Stine Godt

  Nye medlemmer 2022

  Den 9. november 2021 blev 3 nye medlemmer optaget i Arts and Crafts Association Bornholm, da foreningens eksterne bedømmelsesudvalg mødtes til bedømmelse på Bornholms Kunstmuseum. Udvalget består af Tine Nygaard, kunstfaglige leder på Bornholms Kunstmuseum, Susanne Jøker Johnsen, glasformgiver og udstillingsleder på KADK samt Ole Jensen, designer. Juryen vurderede de indsendte værker og godkendte 3 kunsthåndværkere. Det var første gang Tine Nygaard deltog i juryen.

  Med optagelsen af de nye medlemmer består ACAB nu af 71 medlemmer, der alle er repræsentanter for det professionelle kunsthåndværk på Bornholm.

  ACAB har de sidste par år nydt en stor søgning, hvilket ACAB’s bestyrelse skønner blandt andet skyldes Bornholms titel som World Craft Region som har bevirket at Bornholm i den grad er kommet på landkortet, når det gælder kunsthåndværk.

  Inkyong LeeInkyong Lee

  Mikala Mortensen

  Mikala Mortensen

  De tre nye medlemmer er optaget ud fra følgende kriterier:

  1. Et fagligt kriterium, hvor godt håndværk, nytænkning af traditioner og vedholdenhed i det pågældende fagområde anses for et grundkrav.

  2. Et æstetisk kriterium, hvor høj kunstnerisk kvalitet og en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til det kunstneriske arbejde prioriteres. Udnyttelsen af materialet må gerne overraske og give udtryk for nyskabelse.

  3. Et idemæssigt kriterium, hvor arbejder/værker skal have et personligt originalt udtryk og vise kunstnerisk idé, intensitet, nærvær og vilje.

  4. Et miljømæssigt kriterium, som især benyttes i forbindelse med produktserier og industrielt design, hvor der lægges vægt på bevidsthed om miljømæssige og sociale konsekvenser af produktionen.

  De tre nye medlemmer er:

  Inkyong Lee, keramiker, Mikala Mortensen, smykkedesigner og Stine Godt, tekstildesigner.

  Stort velkommen til de nye medlemmer!