WCC medlemskab

Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) er i 2015 blevet optaget som ’professionel repræsentant i World Craft Council (WCC) Europe. Hermed er ACAB blevet den anden af i alt to danske repræsentanter i WCC, hvor Danske Kunsthåndværkere hidtil har været eneste repræsentant. Ud over at sikre Danmark endnu en stemme i WCC Europe, er formålet med ACABs medlemskab i WCC at ACAB opnår samarbejde, netværk og faglig inspiration gennem deltagelse i dette meget attraktive, internationale forbund.

ACAB har igennem hele sin eksistens arbejdet for at højne kvaliteten i kunsthåndværket og for at sætte kunsthåndværk på dagsordenen, ikke kun regionalt, men også nationalt. ”Professionel repræsentation i WCC Europe” har til formål dels at sikre at Danmark får endnu en stemme i WCC og derved i højere grad kan være med til at præge udviklingen i det internationale samarbejde indenfor kunsthåndværk; og dels at sikre udvikling og inspiration til nytænkning af kunstnerisk, håndværksmæssig og æstetisk kvalitet i dét kunsthåndværk der er repræsenteret i ACAB, gennem at styrke de internationale forbindelser og den eksponering ACAB har i forhold til omverdenen. Konkret vil ACAB gennem projektet indgå som ’professionel repræsentant” i WCC-Europe og bidrage positivt til og hente inspiration og nytænkning fra og gennem deltagelse i WCC Europe’s årlige generalforsamlinger.

WCC-Europe er et netværk af ca. 20 lande og organisationer hvis formål er at promovere kunsthåndværk af højeste kvalitet, og er en del af det verdensomspændende netværk WCC-World. Bestyrelsens mål er 1) at facilitere netværk og samarbejder imellem kunsthåndværk og det relaterede designbegrebs organisationer i Europa med det formål at styrke og promovere området, 2) på netværkets vegne at repræsentere interesser og advokere på vegne af netværket, og 3) at opbygge en stærk og dynamisk organisation.

Gennem at være blevet optaget som ”Professionel repræsentant” i WCC-Europe vil ACAB få mulighed for at indgå i en tæt dialog med de øvrige WCC-Europe medlemmer, samt at samarbejde og gensidigt være med til at kapacitetsudvikle og nytænke. Deltagelsen i de årlige generalforsamlinger i WCC-Europe vil være helt afgørende for ACABs aktive indtræden i netværket, og for at ACAB får mulighed for at yde bidrag til og blive inspireret af diskussioner, debatter og fælles aktiviteter og præsentationer. Yderligere håber ACAB at få mulighed for at kunne indgå i og lære gennem deltagelse i udvikling af europæiske initiativer så som forskellige pris-indstiftelser indenfor kunsthåndværk. ACAB har tidligere, fx gennem projektet ”Ø-design” (med Gotland, Færøerne, og Bornholm) haft stort udbytte af eksponering og samarbejde med kunsthåndværker sammenslutninger, da denne eksponering til andre forhold, måder og løsninger er med til at give inspiration og skabe nytænkning og udvikling – både organisatorisk, kunstnerisk og håndværksmæssigt.

WCC-europe
wcc-europe.org/bornholm
wcc-europe.org/craft-cities/